» BBSH HEALING «

Momenteel ben ik in opleiding tot Brennan Healing Science Practitioner (jaar 4), waarin ik diepe kennis, vaardigheden en ervaring opbouw in healing, transformatie processen en psycho-spiritueel werk. Als BBSH healer in training werk ik doorlopend met studie cliënten. In de BBSH Healing sessies werk ik enkel met BBSH Healing technieken en wat doorkomt in het moment. In mijn 4e studiejaar werk ik alleen op de Hara en Core Star dimensie. Meer info over Hara healing is hier te vinden.

“From a holistic perspective, in which we all consist of energy fields in which our physical bodies live, what is healing?

It is dissolving the veil between our personality self and our inner divine core.

It is dissolving the veil between who we think we are and who we really are.”

B. Brennan, Light Emerhing

Voor wie

Met mijn achtergrond als basis kan ik de healing sessies professioneel en diepgaand begeleiden. Mogelijke hulpvragen kunnen liggen rond zingeving,  emotionele problematiek, fysieke klachten, etc.
Bij deze benadruk ik dat ik in opleiding ben tot healer, voor een levensbedreigende aandoening of psychische problematiek verwijs ik je graag door naar een praktiserend healer.
Wil je meer weten over healing? Lees hier een samenvatting.

Praktisch

De live sessies vinden plaats in Flow Plaza, een bijzonder fijn bewustzijnscentrum in Haarlem. Daarnaast zijn sessies op afstand mogelijk.
Om de healing sessies de kans te geven zich te verdiepen, werk ik met een reeks sessies. Dit is nader met elkaar te bepalen. Werkbaar is een tussenperiode van 1-3 weken.
Lees hier hoe je jezelf voorbereid op een healing sessie.